บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด

 
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านงานสำรวจแบบครบวงจร พวกเรามีบริการจำหน่าย, บริการซ่อมและรับซื้อเครื่องมือสำรวจทั้งใหม่และมือสองทุกยี่ห้อ ตลอดจนนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจจากต่างประเทศด้วย อีกทั้งเรายังมีบริการด้านงานสำรวจรังวัด ได้แก่ งานรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศ(Topographic Map), ทำแผนที่เส้นชั้นความสูง(Contour Map) และงานรังวัดสอบเขต, แบ่งแยกรวมโฉนดที่ดิน (ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเลขที่ 322) รับสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ UAV (Drone) งานสำรวจหาความลึกของน้ำและงานสำรวจ 3D LASER SCANNER นอกจากนั้นเรายังมีบริการ
  • รับออกแบบผังที่ดินและระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม
  • รับประมวลผลข้อมูลงานสำรวจด้วยซอฟแวร์ชั้นนำและงานพล็อตทุกชนิด
ซึ่งเรามีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (สาขากรุงเทพฯ, สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต , สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา)

สินค้า กล้องสำรวจ

สินค้า เครื่องมือสำรวจ

งานบริการ

สาขากรุงเทพฯ, ระยอง, ภูเก็ต, ขอนแก่น, เชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา

Call Center : 081 9893916

Powered by MakeWebEasy.com