กล้องวัดมุม เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ

  www.btcsurvey.com
Phone : 662 450 1202 to 8
 
 

จำหน่าย กล้องวัดมุม กล้องสำรวจ ใหม่-มือสอง และ รับจ้างงานสำรวจ

B.T.C. Surveying Group จำหน่าย กล้องวัดมุม เครื่องวัดมุม เครื่องมือสำรวจ กล้องสำรวจ กล้องระดับ ใหม่-มือสอง และ รับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน งานสำรวจเส้นชั้นความสูง กล้อง เครื่องวัดมุม งานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และ รวมโฉนดที่ดิน ทั่วประเทศไทย

มีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบ ขึ้นอยู่กับ กล้อง อ่านค่าวัดมุมได้ละเอียดเท่าไร และ ผลิตภัณฑ์ของประเทศอะไร

บริการประมวลผลข้อมูล งานสำรวจ วัดมุม กล้อง ด้วยโปรแกรมวัดมุมชั้นสูง และ พล็อตงานทุกชนิด กล้อง เครื่องวัดมุม ออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรร

บริการให้เช่า กล้องวัดมุม เครื่องวัดมุม เครื่องมือสำรวจ ทุกประเภท กล้อง ของดีมีการรับประกัน ซื้อเครื่องมือจากทางเรารับประกันตลอด 1 ปี เต็ม

บริการรับซื้อ กล้องวัดมุม เครื่องวัดมุม เครื่องมือสำรวจ กล้องระดับ กล้องสำรวจ กล้องวัดระยะ ใหม่-มือสอง ทุกประเภท

บริการรับจ้าง กล้องวัดมุม งานสำรวจ งานรังวัด ( รังวัดสอบเขต แบ่งแยกที่ดิน และ รังวัดรวมโฉนดที่ดิน ) รังวัดเอกชน งานวิศวกรรมโยธา และออกแบบ
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานเลขที่ 142 มีความยินดีเสนอรายละเอียด ดังนี้

  • งานบริการด้านรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่งประเทศ มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานรังวัด ที่ดินทุกประเภท
  • งานบริการด้าน งานสำรวจ (Surveying) แผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
  • บริการออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการบ้านจัดสรร
  • บริการรับประมวลผลข้อมูล กล้องวัดมุม งานสำรวจ วัดมุม ด้วยโปรแกรมชั้นสูง (Processing by Survey Program)
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กล้องวัดมุม งานสำรวจ วัดมุม ทุกประเภท (Consultant Survey)

B.T.C. SURVEY CO.,LTD จำหน่าย เครื่องมือสำรวจ กล้องสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ อุปกรณ์สำรวจ และรับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน งานสำรวจเส้นชั้นความสูง งานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ทั่วประเทศไทย
บริการประมวลผลข้อมูล งานสำรวจ ด้วยโปรแกรมชั้นสูง และพล็อตงานทุกชนิด ออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรร

B.T.C.SURVEY CO.,LTD ยังจำหน่าย ซอฟท์แวร์ ทางวิศวกรรมโยธา งานสำรวจ กล้องวัดมุม และออกแบบ Bentley โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

สนใจใช้บริการ บริการ รับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน งานทางด้านวิศวกรรมโยธา และออกแบบ เชิญที่ B.T.C.SURVEY CO.,LTD โอกาสดีๆ ของท่าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ซี. เซอร์เวร์อิ้ง กรุ๊ป (สำนักงานช่างรังวัดเอกชน บี.ที.ซี.เซอร์เวย์อิ้ง กรุ๊ป) ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานเลขที่ 142 มีความยินดีเสนอรายละเอียด ดังนี้ งานบริการด้านรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่งประเทศ มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานรังวัดที่ดินทุกประเภท


งานบริการด้านสำรวจ (Surveying) แผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
บริการออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการบ้านจัดสรร บริการรับประมวลผลข้อมูลงานสำรวจด้วยโปรแกรมชั้นสูง (Processing by Survey Program) บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสำรวจทุกประเภท (Consultant Survey


งานบริการด้านรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่งประเทศ มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานรังวัดที่ดินทุกประเภท

B.T.C.SURVEY CO.,LTD. is the company conducting several businesses. We trade, repair and lease both new and used all brands of surveying instruments. We also import surveying instruments and accessories. In addition,

we offer surveying services, which are topographic survey, contour survey, and boundary survey. We have full capacity in processing and plotting service using fast and accurate software. Moreover, we also provide design service for land and facility planning for housing projects. Also, B.T.C.SURVEY CO.,LTD is only one distributor in Thailand for Civil/Survey and Design Software from Bentley.

 

กล้องวัดมุม, กล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ งานช่างสำรว