เครื่องมือสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ กล้องสำรวจ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ

  www.btcsurvey.com
Phone : 662 450 1202 to 8
 
 

จำหน่าย เครื่องมือสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ กล้องสำรวจ ใหม่-มือสอง และ รับจ้างงานสำรวจ

B.T.C. Surveying Group จำหน่าย เครื่องมือสำรวจ เครื่องมือกล้องสำรวจ กล้องระดับ ใหม่-มือสอง และ รับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน เครื่องมืองานสำรวจเส้นชั้นความสูง งานรังวัดสอบเขต เครื่องมือแบ่งแยก และ รวมโฉนดที่ดิน ทั่วประเทศไทย

มีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบ กล้องวัดมุม ขึ้นอยู่กับ เครื่องมือ กล้องวัดมุม อ่านค่าได้ละเอียดเท่าไร และ ผลิตภัณฑ์ของประเทศอะไร

บริการประมวลผลข้อมูล งานสำรวจ ด้วยโปรแกรมเครื่องมือชั้นสูง และ พล็อตงานทุกชนิด ออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรร

บริการให้เช่า กล้องวัดมุม กล้องระดับ เครื่องมือสำรวจ ทุกประเภท ของดีมีการรับประกัน ซื้อเครื่องมือจากทางเรารับประกันตลอด 1 ปี เต็ม

บริการรับซื้อ เครื่องมือ กล้องระดับ กล้องวัดระยะ ใหม่-มือสอง ทุกประเภท

สนใจ เครื่องมือสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ กล้องสำรวจ ใหม่-มือสอง เชิญที่ B.T.C. Surveying Group โอกาสดีๆ ของท่าน

บริการ เครื่องมือ งานรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยกโฉนด รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน

บริการด้าน เครื่องมือ งานรังวัด (Cadastral Survey) งานสำรวจ (Surveying) แผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)

Services Surveyors (Cadastral Survey) investigate the separation of land and divide the land deed. Land surveyor with title deeds.

บริการรับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด ( รังวัดสอบเขต แบ่งแยกที่ดิน และ รังวัดรวมโฉนดที่ดิน ) รังวัดเอกชน งานวิศวกรรมโยธา และออกแบบ
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานเลขที่ 142 มีความยินดีเสนอรายละเอียด ดังนี้

  • งานบริการ เครื่องมือ ด้านรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดินเครื่องมือ รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่งประเทศ มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ เครื่องมือ งานสำรวจ งานรังวัด ที่ดินทุกประเภท
  • งานบริการด้าน เครื่องมือ งานสำรวจ (Surveying) แผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
  • บริการออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการบ้านจัดสรร
  • บริการรับประมวลผลข้อมูล งานสำรวจ ด้วยโปรแกรมชั้นสูง (Processing by Survey Program)
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ งานสำรวจ ทุกประเภท (Consultant Survey)

B.T.C. SURVEY CO.,LTD จำหน่าย เครื่องมือสำรวจ กล้องสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ อุปกรณ์สำรวจ และรับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน งานสำรวจเส้นชั้นความสูง งานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ทั่วประเทศไทย
บริการประมวลผลข้อมูล งานสำรวจ ด้วยโปรแกรมชั้นสูง และพล็อตงานทุกชนิด ออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรร

B.T.C.SURVEY CO.,LTD ยังจำหน่าย ซอฟท์แวร์ ทางวิศวกรรมโยธา งานสำรวจ และออกแบบ Bentley โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

สนใจใช้บริการ บริการ เครื่องมือ รับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน งานทางด้านวิศวกรรมโยธา และออกแบบ เชิญที่ B.T.C.SURVEY CO.,LTD โอกาสดีๆ ของท่าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ซี. เซอร์เวร์อิ้ง กรุ๊ป (สำนักงานช่างรังวัดเอกชน บี.ที.ซี.เซอร์เวย์อิ้ง กรุ๊ป) ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานเลขที่ 142 มีความยินดีเสนอรายละเอียด ดังนี้ งานบริการด้านรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่งประเทศ มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานรังวัดที่ดินทุกประเภท


งานบริการด้านสำรวจ (Surveying) แผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
บริการออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการบ้านจัดสรร บริการรับประมวลผลข้อมูลงานสำรวจด้วยโปรแกรมชั้นสูง (Processing by Survey Program) บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสำรวจทุกประเภท (Consultant Survey


งานบริการด้านรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่งประเทศ มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานรังวัดที่ดินทุกประเภท

 

 


เครื่องมือสำรวจ, กล้องระดับ กล้องสำรวจ กล้องวัดมุม งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ งานช่างสำรวจ