เครื่องมือสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ กล้องสำรวจ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ

  www.btcsurvey.com
Phone : 662 450 1202 to 8
 
 

จำหน่าย เครื่องมือสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ กล้องสำรวจ ใหม่-มือสอง และ รับจ้างงานสำรวจ

B.T.C. Surveying Group จำหน่าย เครื่องมือสำรวจ กล้องสำรวจ กล้องระดับ ใหม่-มือสอง และ รับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน งานสำรวจเส้นชั้นความสูง งานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และ รวมโฉนดที่ดิน ทั่วประเทศไทย

มีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบ กล้องวัดมุม ขึ้นอยู่กับ กล้องวัดมุม อ่านค่าได้ละเอียดเท่าไร และ ผลิตภัณฑ์ของประเทศอะไร

บริการประมวลผลข้อมูล งานสำรวจ ด้วยโปรแกรมชั้นสูง และ พล็อตงานทุกชนิด ออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรร

บริการให้เช่า กล้องวัดมุม กล้องระดับ เครื่องมือสำรวจ ทุกประเภท ของดีมีการรับประกัน ซื้อเครื่องมือจากทางเรารับประกันตลอด 1 ปี เต็ม

บริการรับซื้อ กล้องระดับ กล้องวัดระยะ ใหม่-มือสอง ทุกประเภท

สนใจ เครื่องมือสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ กล้องสำรวจ ใหม่-มือสอง เชิญที่ B.T.C. Surveying Group โอกาสดีๆ ของท่าน

บริการ งานรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยกโฉนด รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน

บริการด้าน งานรังวัด (Cadastral Survey) งานสำรวจ (Surveying) แผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)

Services Surveyors (Cadastral Survey) investigate the separation of land and divide the land deed. Land surveyor with title deeds.

 

 


เครื่องมือสำรวจ, กล้องระดับ กล้องสำรวจ กล้องวัดมุม งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ งานช่างสำรวจ