กล้องเซอร์เวย์ กล้องสำรวจ กล้องระดับ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ

  www.btcsurvey.com
Phone : 662 450 1202 to 8
 
 

จำหน่าย กล้องเซอร์เวย์ กล้องสำรวจ กล้องระดับ ใหม่-มือสอง และ รับจ้างงานสำรวจ

B.T.C. Surveying Group จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจใหม่-มือสอง และรับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน งานสำรวจเส้นชั้นความสูง งานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ทั่วประเทศไทย

บริการประมวลผลข้อมูลงานสำรวจ ด้วยโปรแกรมชั้นสูง และพล็อตงานทุกชนิด ออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรร

บริการให้เช่า กล้องสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ ทุกประเภท ของดีมีการรับประกัน ซื้อเครื่องมือจากทางเรารับประกันตลอด 1 ปี เต็ม

By B.T.C. Surveying Group is the company conducting several businesses. We trade, repair and lease both new and used all brands of surveying instruments.

We also import surveying instruments and accessories. In addition, we offer surveying services, which are topographic survey, contour survey, and boundary survey.

 
กล้องเซอร์เวย์, กล้องระดับ กล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ งานช่างสำรวจ