กล้องวัดระดับ กล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ วัดระดับ

  www.btcsurvey.com
Phone : 662 450 1202 to 8
 
 

กล้องเซอร์เวย์ จำหน่าย กล้องสำรวจ กล้องวัดระดับ ใหม่-มือสอง

B.T.C. Surveying Group จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจใหม่-มือสอง และรับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน วัดระดับ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง งานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ทั่วประเทศไทย

บริการประมวลผลข้อมูลงานสำรวจ วัดระดับ ด้วยโปรแกรมชั้นสูง และพล็อตงานทุกชนิด ออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรร

บริการให้เช่า วัดระดับ กล้องสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องวัดระดับ ทุกประเภท ของดีมีการรับประกัน ซื้อเครื่องมือจากทางเรารับประกันตลอด 1 ปี เต็ม

B.T.C. Surveying Group is the company conducting several businesses. We trade, repair and lease both new and used all brands of surveying instruments. We also import surveying instruments and accessories. In addition, we offer surveying services, which are topographic survey, contour survey, and boundary survey.

We have full capacity in processing and plotting service using fast and accurate software. Moreover, we also provide design service for land and facility planning for housing projects. Also, B.T.C. Surveying Group is only one distributor in Thailand for Civil/Survey and Design Software from Bentley.

 


กล้องวัดระดับ, กล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ งานช่างสำรวจ วัดระดับ