ช่างรังวัดที่ดิน งานสำรวจภูมิประเทศ รับงานสำรวจ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน งานสำรวจ

  www.btcsurvey.com
Phone : 662 450 1202 to 8
 
 

ช่างรังวัดที่ดิน งานสำรวจภูมิประเทศ งานรังวัด รังวัดเอกชน แบ่งแยก

บริการ รับงานรังวัด (Cadastral Survey) ช่างรังวัดที่ดิน สอบเขต แบ่งแยกโฉนด และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ ภูเก็ต ระยอง ทั่วประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียม ช่างรังวัดเอกชน ที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535)


B.T.C. Surveying Group ยังจำหน่าย ซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมโยธา งานสำรวจ และออกแบบ Bentley โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

บริการประมวลผลข้อมูล งานสำรวจ ด้วยโปรแกรมชั้นสูง และ พล็อตงานทุกชนิด ออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรร

บริการให้เช่า เครื่องมือสำรวจ กล้องวัดมุม ทุกประเภท ของดีมีการรับประกัน ซื้อเครื่องมือจากทางเรารับประกันตลอด 1 ปี เต็ม

บริการรับซื้อ เครื่องมือสำรวจ เครื่องมือสำรวจ กล้องระดับ กล้องวัดระยะ ใหม่-มือสอง ทุกประเภท

สนใจ เครื่องมือสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ กล้องสำรวจ ใหม่-มือสอง เชิญที่ B.T.C. Surveying Group โอกาสดีๆ ของท่าน

บริการ ช่างรังวัดที่ดิน งานรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยกโฉนด รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน

บริการด้าน งานรังวัด (Cadastral Survey) งานสำรวจ (Surveying) แผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)

ช่างรังวัดที่ดิน งานสำรวจเส้นชั้นความสูง Services Surveyors (Cadastral Survey) investigate the separation of land and divide the land deed. Land surveyor with title deeds. Without waiting leveling. Land surveyor in both countries. Department of Land Surveyors have equal authority. Legal support. (Private Surveyors Act 2535) under the control of the land.

 

 


ช่างรังวัดที่ดิน, งานสำรวจเส้นชั้นความสูง งานสำรวจ ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ